Ossian Edmund Borg, född 6 augusti 1812 som son till dövskolepionjären Per Aron Borg.
Ossian var en svensk dövlärare och föreståndare för Manillaskolan.

Ossian Borg började studera i Uppsala 1832, och hade bestämt sig för den medicinska banan och avsåg att ta kandidatexamen i medicin men på grund av faderns död var tvungen att avbryta studierna och omedelbart ta ansvaret för Manillaskolan och omnämnandes till direktör och förste lärare vid Institutet för dövstumma och blinda 1839.
Ossian Borg kom därefter att ägna hela sitt liv åt att utveckla Manillaskolan.
Ossian Borg bildade vid Manillaskolan tillsammans med konstnären Albert Berg och dövläraren Fritjof Carlbom den 3 maj 1868 Dövstumföreningen/Stockholms Dövas Förening.
Han gick i pension år 1875, men fortsatte även efter detta med att biträda vid det av honom bildade lärarseminariet vid Manilla och att ge privatundervisning i teckenspråk.
Ossian Edmund Borg dog 10 april 1892.