Mitt minne av SDF:
Det bästa minnet jag har var när jag första gången kom hit till Sverige för ca 30 år sedan och lyckades komma in till föreningen tack vare Inga-Britt Andersson.
Det var tack vare att hon kämpade med att jag skulle delta på föreningskunskap samt olika kurser och det ledde till att jag lärde mig mycket.
Jag har även arbetat inom föreningen inom olika projekt i ca 7 år.
Det hela är tack vare henne, Inga-Britta Andersson.