Home2019-02-13T16:12:26+01:00

#minnsduSDF

Vecka 52 – Tack

Hej!
Nu har vi kommit till den 52:e videon av ”Minns Du SDF” och det innebär att det varit 52 olika filmer som berättat olika händelser inom Stockholms Dövas Förenings historia och lyft upp olika personer.
Medlemmarna har även fått möjligheten att berätta sina minnen under året.
Stockholms Dövas Förening har även under året arrangerat olika slags aktiviteter under temat ”150-årsjubileum”, tex stadsvandringar, historiska föreläsningar, jubileumsdagarna som avslutades med banketten på Stockholms Stadshus vilket var en fin fest!
Under hösten hade vi den fantastiska arrangemanget Dövas Dag med över 1500 deltagare från hela Sverige som deltog på kryssningen till Finland.
Nu när vi tittar bakåt på hela året, så har det varit ett fantastiskt år!
Vi Stockholms Dövas Förenings styrelse och personal vill tacka er alla som varit med och deltagit under året!
Hej då!

#jagminnsSDF

Vecka 52 – Maria Rudin

Mitt minne:
Jag har många minnen hos SDF då mina föräldrar är döva, så har jag varit på Dövas Hus (SDF) flera gånger. Det jag speciellt minns är den gamla Dövas Hus, Storgatan på Östermalm.
Det var så fin lokal! Jag minns t.ex. julgransplundring, lucia och så flera aktiviteter som jag deltog på.
Jag gick även dit till cafét där Lucia jobbade så gav hon mig fika ibland.
Nu idag, här på nya Dövas Hus i Globen, tar jag även med mina barn hit på olika aktiviteter.
Jag har inte någon specifik aktivitet jag vill lyfta upp utan jag har många bra minnen hos SDF!

GULD

SILVER

BRONS

Till toppen