Mitt minne av SDF:
Jag har alltid tyckt att föreningen är en bra plats för oss döva att samlas för att diskutera olika ämnen främst på sistone då jag nu även har döva barn. Föreningen har haft bra föreläsningar samt bra diskussioner kring t.ex. CODA, teckenspråk och friskola dvs hur framtiden kommer se ut och hur teckenspråket kommer vara inom skolan.
Det är det jag minns på sistone!