Föreningen hade redan vid start en ekonomisk grundplåt.
Vid den första sammankomsten överlämnade Ossian Borg 1000 riksdaler som idag motsvarar cirka 70 000 kronor.
339 riksdaler var ifrån Lovisa Springer som testamenterat till ”hjälpbehövande döfstumma”, hon var döv och gick på Manillaskolan.
Resterande 650 riksdaler kom från Johan August Edlund som testamenterat till ”nödlidande döfstumma”, han var även döv och gick också på Manillaskolan.
Det lilla ursprungskapitalet flerdubblades också redan under de första åren genom ett stort lotteri som Albert Berg tog initiativet till år 1871. Vinsten efter lotteriet uppgick till 7350 riksdaler vilket innebär att föreningen endast efter fyra års verksamhet hade ett kapital på 10.686 riksdaler som motsvarar cirka 700.000 kronor.