Mitt minne av SDF: 

Jag fick jobb som studiekonsulent på Dövas Hus och då jobbade Kjell Hovlin och Elisabet Tersmeden där och vi jobbade tillsammans i 8 år. Jag flyttade senare till Södertörn och jobbade där som teckenspråkslärare. Jag trivdes bra på Dövas Hus men när det gällde fritiden så var jag aldrig fri då folk ofta kom till mig då de behövde hjälp. Det var starka minnen det.