Hon föddes i Mariestad år 1832 och flyttade till Stockholm år 1871. Då ändrades föreningens stadgar och det skulle vara 4 kvinnor av 10 i styrelsen.
Det var då Charlotte Kihlbaum valdes in i styrelsen. Hon satt i styrelsen i 18 år, ända fram till sin död.
Föreningen uppmärksammade hennes insatser genom att skriva om henne och hennes engagemang inom föreningen i verksamhetsberättelsen året därpå, 1890.
Charlotte testamenterade 3000 kr (motsvarande hela 200.000 kr idag) till föreningen vid hennes död.