Andra dövföreningar var faktiskt före med att skaffa sommarstugor, men 1941 köpte Stockholms Dövas Förening en jättestor tomt på Värmdön med flera hus – kontant! Medlemmarna byggde oavbrutet om dem och byggde ut dem, och dessemellan fiskade de, badade, skötte trädgården och trivdes i sin ägandes sommarstuga. Men tiderna förändras, semesterhemmet omvandlades till kursgård, och några år senare blev det som en gång varit en ladugård en modern fritidsgård. Men byggandet av den sattes igång innan finansiering var riktig klar och Stockholms Dövas Förening höll på att gå i konkurs på kuppen. Föreningen kämpade med att hitta lösningar. Värmdö kommun har hyrt fritidsgården till sin barnverksamhet, och på kursgården får föräldrar till döva barn utbildning i teckenspråk på samhällets bekostnad. Solbacken såldes år 2001.