Teckenspråk genom livet 2011
Stockholms Dövas Förening beslöt 2011 att etablera en vision ”Teckenspråk genom livet” där syftet att alla inom föreningen ska ha samma vision om vad som gäller och vad föreningen strävar efter i föreningens intressepolitiska arbete. Visionen lyder så här;

”Alla individer med hörselnedsättning, oavsett grad och tekniskt hjälpmedel, ska ha rätt till teckenspråk från födseln till ålderdom. Anhöriga ska också få rätt till teckenspråk om de så önskar och behöver.
Teckenspråk är verktyget för fullständig kommunikation utan några hinder.”