Gunnar Fondelius föddes 6 februari 1872 i Borås och gick i skolan på Manilla.
Gunnar lärde det svenska språket snabbt och redan i skolan blev han legendarisk då han på kvällarna brukade ”läsa högt” för kamraterna ur tidningar om dagens händelser.
Gunnar var aktiv styrelseledamot i totalt 35 år, bland annat ordförande, sekreterare och kassör.
Under perioden 1898-1906 var han sekreterare, ordförande 1906-1907, 1909-1919, 1923-1930 och kassör 1919-1923.
Han var även utgivare och redaktör för Tidning för döfstumma i 36 år och även sekreterare under 27 år i sjuk- och begravningskassan.
Vid SDF:s 70 årsjubileum fick han för sina insatser emotta Patriotiska sällskapets guldmedalj.
Han blev då nämnd som den siste kvarlevande i raden av de fyra stora hövdingar som skapat Stockholms Dövas Förening och fört den fram till den ställning föreningen hade. De 3 övriga var grundarna av föreningen, Albert Berg, Ossian Borg och Fritjof Carlbom.
Gunnar Fondelius dog den 11 januari 1947.