År1935 ville döva ungdomar ha en egen klubb. En av ungdomarna, Stig Jakobsson,startade klubben och blev den första ordföranden för klubben som var privat ochhade inte med dövföreningen att göra. Klubben hette Pelikan, därav dagens logo.Logon symboliserar att döva ungdomar samlar kunskap, på samma sätt sompelikanen samlar fisk för framtida behov i sin stora näbbpåse.
Senare insåg de att ungdomsklubben borde gå under dövföreningens beskydd och dåförsvann namnet Pelikan och istället bildades Stockholms Dövas Ungdomsklubb den17:e december 1937. Klubben bildades 1937 och fick sin förste konsulent, StefanZetterman, 1978.
Från 1 juli 1994 är ungdomsklubben en självständig förening och heter numeraStockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR.
Det skedde samtidigt som då Sveriges Dövas Ungdomsråd beslutat att bli ettsjälvständigt förbund från Sveriges Dövas Riksförbund. Det är på grund avreglerna för statsbidrag ändrats.
Idag har SDUR 5 anställda inkl tre som jobbar på fritidsgården DUKiS på Olof Palmes gata.

SDURär den tredje äldsta ungdomsorganisationen i Sverige efter Socialaungdomsdemokraten och moderata ungdomspartiet.