Mitt minne:
Jag har bott i Stockholmmånga år.
När det gäller SDF så har jag alltid känt mig välkommen dit och jag var aktiv iolika sammanhang.
Både när det gäller jobb, frivilliga insatser som tex pub eller något liknade.
Jag känner, när jag ska välja något specifik tillfälle i samband med SDF såväljer jag år 2004 då tsunami ägde rum, det var hemskt och rå.
Många var chockade och funderade hur det gick för döva i Thailand, flera av osshade träffat flera av dom.
Flesta var fattiga och hade lägre status men det fanns vissa som hadenäringsverksamhet och hur blev det efter tsunamin?
Jag lyfte frågan hos SDF ifall vi kunde göra något, tex samla in pengar till dedrabbade och SDF var positiv till detta.
SDF ställde upp med lokal och andra saker, gav mig ansvaret att leda kvällen såjag valde några till som arbetade tillsammans med mig.
WOW, denna kvällen i januari år 2005 glömmer jag aldrig! 
Lokalen var fullspäckat och SDF bidrog med intäkter till insamlingen ävenmedlemmar bidrog till den.
Några medlemmar bidrog med tex tavlor som såldes på aktion till förmån förinsamlingen.
En döv medlem hade en bror som ägde en restaurang som bidrog med mat till kvällen.
Insamlingen denna kväll uppgick till runt 50.000 kr.
Därefter åkte några dit till Thailand för att fördela pengarna till debehövande.
Det är det som jag aldrig kommer att glömma!

TACK till SDF för att ni stöder medlemmar som vill genomgå något! TACK!