1947 tog de första döva i Sverige körkort.
Det var Lennart Nilsson i Motala och Folke Månsson I Göteborg.
Men de första stockholmarna var troligtvis Tore Åsander och Lars-Olof Rassing (som då bodde på Gotland när han tog körkort).
De första kvinnorna i SDF som tog körkort var Berit Bjersing och Eivor Gustafsson.
Idag har majoriteten av de döva körkort.