Vid föreningsmöte i februari år 2003 bildade en lokalkommitté och sökte aktivt efter ny lokal.
Det framkom några förslag på olika lokaler men medlemmar var inte nöjda. Till sist fick medlemmarna se på lokalen i Globen.
I samband med föreningsmötet november år 2003 kom cirka 200 medlemmar och accepterade efter en lång diskussion förslaget på lokalen som ligger på Palmfeltsvägen 13&15, Globen.
Föreningen flyttade sen in till nya lokalerna redan under februarimånaden år 2004 och renoverade lokalerna.
Den 17 mars år 2004 kom över 500 personer till invigningen.
Representanterna från SDF, SDUR, Pensionärsföreningen och Stockholms Stad klippte vart och sitt band vid trapporna. Nu använder lokalerna flitigt av medlemmarna i samband med olika programutbud.