Grunden till ett bibliotek lades redan under föreningens första år genom bokdonationer.
Det var oftast en styrelseledamot som fungerade som bibliotekarie och under 1890 talet och början av 1900 var det länge Hanna Lundgren.
1906 hade biblioteket 315 böcker, under året lånade 28 personer sammanlagt 71 böcker.
1907 ansökte föreningen första gången anslag från Stockholms Stad och fick 250 kronor och införskaffade 102 nya böcker.
Dessa böcker kostade 128,12 kr och bands in av Knut Hässlers bokbinderi för 108, 56 kr.
Knut Hässler var döv och medlem hos föreningen, bokbinderiet som han grundade finns fortfarande kvar idag genom Bibliotekstjänst som köpte upp företaget 2002 och idag ingår i BTJ Sverige AB.
Därefter fick föreningen 500 kronor per år från Stockholms Stad och 1909 noterades högsta siffran för utlåning, 323 böcker.1938 hade föreningen 900 böcker.
1969 var sista gången biblioteket omtalades i verksamhetsberättelsen då föreningen därefter sålde flertalet av böckerna till medlemmarna.
Idag har SDF en lilla bibliotek inne i kansliet som främst består av böcker som skrivs av döva eller handlar om döva som går att låna om man är medlem hos föreningen.