Charlotta Fredrika Moulier, fd. Fienemann föddes 1846 i Göteborg.
Hon var döv och gick på Manillaskolan då Manillaskolan var den enda skolan för döva på den tiden. Hon gifte sig med Carl H. Mouiler, som även var aktiv inom dövrörelsen.
Makarna Moulier var närvarade när Döfstumme-föreningen i Stockholm (idag Stockholms Dövas Förening) bildades 3 maj 1868 på hennes barndomsskola, Manillaskolan.
År 1871 ändrades föreningens stadgar och det skulle vara 4 kvinnor av 10 i styrelsen.
Det var då Charlotta Moulier valdes in i styrelsen. Hon satt i styrelsen från och till i sammanlagt nio år. Charlotta Moulier arbetade som barnmorska. Charlotta Mouiler avled 29 november 1907 och hon blev 61 år gammal.