Mitt minne av SDF:

Det har varit flera olika debatter här på Dövas Hus, men det fanns en debattkväll som jag minns starkt från och det var då två akademiker, forskare kring språk, lingvistik var på plats och hade föreläsning om språk, svenskt teckenspråk och framtiden. De lyfte upp att yrket teckenspråkslärare kommer alltid att behövas framöver. Det är viktigt att vi döva tänker på detta och ser till att vi kan sprida kunskap om teckenspråket. Detta yrket är viktig!