Tidigare hette utmärkelsen hedersledamöter och det ändrades under årsmötet 2014 till hedersmedlem.
Föreningen ger ut utmärkelsen oftast i samband med föreningens egna jubileum men det förekommer även att personer utsetts i samband med deras egna jämna år eller i samband när deras förening jubilerat.
Tidigare var det föreningens konstnärer som prytt på diplomet som ges till de utvalda.
Det finns 5 olika kategorier som utmärkelsen ges inom, Föreningsgrundare, Pedagoger, Lobbyister, Gynnare, Personer som gjort ett ”mångårigt uppoffrande arbete inom föreningen”.

Vi presenterar de som fått utmärkelsen hedersledamöter/hedersmedlem genom tiderna och de med stjärna är hörande.

1873 Eduard Füstenberg, Berlin, Tyskland
1874 Olof Forsell*
1874 Conrad Theodor Svanberg*
1875 Ossian Edmund Borg*
1875 Johan Gerhard Holtz
1879 Albert Berg
1879 Frans Vilhelm Hjortzberg*
1888 Erik August Zotterman*
1891 Ole Jørgensen, Köpenhamn, Danmark
1893 John Pacher, Hamburg, Tyskland
1893 F. Moritz Hötzhold, Dresden, Tyskland
1893 Johann Heidseik*, Breslau, Tyskland
1893 Albin Maria Watzulik, Altenburg, Tyskland
1893 Edward Miner Gallaudet*, Washington D.C., USA
1893 Jeanette Berglind
1893 August Forsell
1893 Gerhard Titze
1893 Vaclav Josef Wilczek, Prag, Tjeckien
1893 Johann Toifl, Wien, Österrike
1894 Elin Groth, fd. Schuberth*
1899 August Knutsson Bergman*
1903 Lars Aanonsen Havstad, Oslo, Norge
1918 Gunnar Fondelius
1918 Louis Morian-Petersén*
1918 Johan Prawitz*
1928 Harald Berg
1928 Maria Forsell, fd. Hamberg
1928 Knut Hässler
1928 August Johansson
1933 Eugen Bussler*
1943 Uno Jakobsson*
1943 Elna Jakobsson, fd. Nyström*
1952 Fredrik Pettersson
1953 Vilma Renner, fd Karlsson
1958 Einar Blomquist
1962 Ulf von Baumgarten
1962 Osvald Dahlgren
1965 Adolfo Figoni
1968 Elsa Fondelius*
1968 Christer Leljevahl
1993 Yerker Andersson, Washington D.C., USA
1993 Börje Edwall
1993 Rune Pernow
2008 Kurt Lindfors
2013 Gunilla Wågström Lundqvist
2013 Gunilla Vestin Wallin
2018 Christina M Karv
2018 Anna Pop
2018 Frithiof Carlbom