Mitt minne av SDF:
Då jag var på föreningsmötet på gamla Dövas Hus på Storgatan där satt jag och lyssnade spännande på diskussionen, jag tycker att det är alltid kul att lyssna under föreningsmöten. En person, var själv anställd hos föreningen sa till mig: ”Du kommer att sitta i styrelsen i framtiden. Du blir säkert något.” Jag tänkte väl att det var trevlig tanke av den personen. Den personen skrev till och med i Teckentydaren kort om mig. Det blev verkligen sant, jag har suttit i styrelsen i 15 år nu!