Mitt minne av SDF:
Jag flyttade hit till Stockholm runt år 2000, då minns jag de 18-30års-verksamhet i den gamla Dövas Hus på storgatan. Där fanns det fint och fantastiskt vitt valv som var så mysigt. Jag har tydligt minne hur det såg ut därinne.