Sedan 1951 heter föreningen Stockholms Dövas Förening. På riksförbundets kongress i Göteborg 1949 hade man behandlat en motion om att döva som ju lärts sig tala inte kallas dövstumma. Kongressen beslöt enhälligt att ordet ”stum” ska slopas, eftersom det är båda missvisande och obefogat. Följden av detta beslut blev namnbytet på förbundet och dess tidning, på föreningar runt om landet etc. Den 15 mars 1950 beslöt föreningen i Stockholm att ändra namn. Medlemmar fick rösta på tre olika förslag. Den 20 september var omröstningen klar. Det nya namnet blev Stockholms dövas föreningen och benämningen började gälla den 1 januari 1951.

(Ur offentligt språkbruk försvann ordet dövstum först den 1 januari 1953.)