Föreningen till förmån för Stockholms Döfstumhem bildades 1908. Den kom till på initiativ av rektor Johan Prawitz på Manilla. Medlemmar var bl.a. dövlärare, konsulenter och präster. I styrelsen har alltid en eller två döva personer ingått, i den första ingick Maria Forsell och Gunnar Fondelius. Föreningen drev först små ålderdomshem för döva i lägenheter på olika adresser i Stockholmsområdet och köpte sedan, 1923, en villa på Skogsvägen på Lidingö med plats för 20 gamla. Hemmet lades ned i oktober 1977. De pengar som blev kvar förvaltas av Stiftelsen Stockholms Dövstumhem som ekonomiskt stöder döva som har ekonomiska svårigheter.