Hej!
Nu har vi kommit till den 52:e videon av ”Minns Du SDF” och det innebär att det varit 52 olika filmer som berättat olika händelser inom Stockholms Dövas Förenings historia och lyft upp olika personer.
Medlemmarna har även fått möjligheten att berätta sina minnen under året.
Stockholms Dövas Förening har även under året arrangerat olika slags aktiviteter under temat ”150-årsjubileum”, tex stadsvandringar, historiska föreläsningar, jubileumsdagarna som avslutades med banketten på Stockholms Stadshus vilket var en fin fest!
Under hösten hade vi den fantastiska arrangemanget Dövas Dag med över 1500 deltagare från hela Sverige som deltog på kryssningen till Finland.
Nu när vi tittar bakåt på hela året, så har det varit ett fantastiskt år!
Vi Stockholms Dövas Förenings styrelse och personal vill tacka er alla som varit med och deltagit under året!
Hej då!