Stockholms Dövas Förening har genom åren producerat två jubileumsböcker.
Den första kom ut 1968, hette Att höra samman och är en jubileumsbok i samband med föreningens 100-årsjubileuym. Författarna var Elsa Fondelius och Lennart Åström.
Den andra boken kom ut 1995, hette Som en syskonkedja och är en jubileumsbok i samband med föreningens 125-årsjubileum. Författaren till boken var Beata Lundström.

Den tredje jubileumsboken håller vi föreningen med på att producera nu och det är i samarbete med Dramaski AB genom författaren Filip Burman.
Boken avser att publiceras i samband med föreningens årsmöte 16 mars 2019.
Det blir en annorlunda jubileumsbok att se fram emot då det blir en skönlitteratur med olika faktainnehåll.