Föreningen hade ett gammalt standar med ett oblekt bestått av vitt sidentyg med ”Döfstumföreningen 1868” broderat mitt på samt tecknet för vänskap med två kvistar som bestod av både eklöv och lagerblad.
Enligt protokoll från kyrkofesten år 1875 stod det att föreningen fick ett standar i ”hvidt siden” i gåva av vänner till föreningen som ville vara anonyma.
Efterforskningen som gjorts av Nordiska museets textilavdelningen har kommit fram till att standaret kan vara ett nytt standar från början av 1900-talet.
Men det framgick inte någonstans i protokollen under perioden 1875 och 1910 att föreningen skulle ha ett nytt standar. Men man kan se standaret i flera bilder från början av 1900-talet.

Standaret har använts bland annat vid begravningar, som t ex den döva dövläraren Ellen Franke som dog år 1921, då paraderade det gamla standaret vid kistan.
När föreningen fyllde 125 år då var standaret upphängd vid mottagningen i Dövas hus och vid banketten i Stockholms Stadshus.

Idag är standaret spårlöst försvunnen och föreningen saknar det, kanske ni kan hjälpa oss att hitta tillbaka det?