Idag har Stockholms Dövas Förening fem aktiva sektioner; Södertörnssektionen, Dövas Internationella sektion i Stockholm, Familjeklubben Näckrosen, Familjeklubben Snoken och Sportfiskeklubben Strömmen. Idag räknas alla som sektioner men det har de inte alltid gjort. Det som idag faller under kategori sektion föll tidigare kanske under ”intressegrupp” eller ”klubb”. Tidigare fanns alltså sektioner, intressegrupper och klubbar inom SDF. Några är numera nedlagda eller sammanslagna – och idag räknas alla som sektioner oavsett ursprung.

Det har funnits lokala geografiska sektioner under SDF för döva boende på dessa platser, eftersom möjlighet till kommunikation var begränsande på 70- och 80-talet. Av fem lokala sektioner finns endast en kvar idag; Södertörnssektion.

Det har också funnits olika klubbar som t ex Motorklubben Viking, Bridgeklubben och Schackklubben 46. Nu idag bara en aktiv; Fiskeklubben Strömmen och räknas nu som en sektion under SDF.

Med tiden växte även intressegrupper fram. Av dem finns tre kvar; familjeklubbarna och Internationella sektionen. Nu idag är de sektioner under SDF.