Under året 1970 kom det ut informationsblad som kritiserade Sveriges Dövas Riksförbund från en grupp ”Informationsgruppen Märk Väl”.
Gruppens syfte var att belysa olika osanningar som enligt dem funnits inom konflikten hos förbundet som även involverade föreningen. Gruppens mål var även att döva skulle ha ledande befattningar inom föreningarna/förbundet och även hos Dövas Tidning.
Gruppen Märk väl hade även under hösten 1970 anmält SDR:s insamlingsverksamhet till näringslivets granskningsnämnd som b. la. har ansvar att kontrollera insamlingar till välgörande ändamål.
Det på grund av att gruppen ansåg att SDR använde felaktiga uppgifter i sina marknadsföring.
Det ledde till att SDR fick försvara och argumentera för sin sak till både granskningsnämnden och skolöverstyrelsen.
Dessa Informationsutskick och aktion mot förbundet grundades på ett konflikt inom förbundet som även på sikt berörde Stockholms Dövas Förening genom att några i styrelsen agerat på egen hand och kritiserat förbundet och det ledde till att de uteslutits från styrelsen.
Flesta av de initiativtagarna var medlemmar hos SDF, även tidigare styrelsemedlemmar och det ledde till att SDF:s styrelse 27 februari 1971 beslöt att utesluta dem från föreningen.
Det blev reaktion och ärendet togs upp på föreningens årsmöte samma år men beslutet kvarstod.
Det ledde även till att några även lämnade föreningen och det efter några år kom några av dessa medlemmar som uteslutits eller lämnat föreningen tillbaka.