SDF:s första kvinnliga ordförande valdes in år 1978, cirka 100 år efter kvoteringen; Christa Ekholm.
Hon varit aktiv i föreningens styrelsearbete 8 år varav 3 år som ordförande.
Hon föddes 25 december 1936 i Hannover, Tyskland.
På en semesterresa till Sverige 1961, gick Christa till arbetsförmedlingen och fick direkt ett arbete på syateljé. Christa bodde i Malmö innan hon flyttade till Stockholm och Stockholms Dövas Förening 1967. 1975 valdes Christa in i SDF styrelse som ledamot i 3 år sedan blev hon ordförande.
Christa arbetade hos SDR och där började produktionen av läromedel för teckenspråksundervisning för vuxna. Hon var också en av initiativtagarna till Solbackens teckenspråkskurser för föräldrar till döva barn och det var föregångaren till TUFF – teckenspråksutbildning för föräldrar, som senare blev en nationell angelägenhet.