Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum i fjärde helg i september varje år.
NU kommande helg blir det av här i Stockholm, ”Dövas Dag på Östersjön”.

Lite historia, plockat från Sveriges Dövas Riksförbund.

Historia
Redan på 20- och 30-talen förekom det att man någon enstaka gång eller regelbundet ordnade De dövstummas dag.

Till kongressen i Borlänge 1938 kom en motion från Ebbe Bergh, Svenske i Malmö, om en De dövstummas dag. Det skulle ske den söndagen då man i kyrkan talar om hur Jesus botade en dövstum (13:e söndagen efter pingst). Kongressen hänsköt frågan till styrelsen för utredning och sedan hände ingenting.

Vid den nordiska kongressen i Stockholm 1947 togs frågan om Dövas Dag upp av norrmannen Wilhelm Schröder.  Men flera var tveksamma så han tog tillbaka frågan.

Vid världskongressen i Zagreb 1955 diskuterades ett förslag om Dövas Dag, och vid den internationella studiekonferensen i Rom 1957 beslutades att Dövas Dag skulle firas den sista söndagen i september, eftersom den första världskongressen ägde rum i Rom i september 1951.

År 1969 ägde ett speciellt Dövas Dag-firande rum. SDR ordnade den 6 och 7 september ett riksomfattande informations- och demonstrationsmöte i Stockholm: Dövas Dag och Dövas riksdag. Drygt tvåtusen döva från hela landet deltog.

1973 började förbundet organisera regionalt Dövas Dag-firande, på tre platser i landet: en ort i Svealand, en i Götaland och en i Norrland. Flera hundra personer kom till varje ställe. 1977 skulle Svealands döva fira Dövas Dag i Visby, SDR hyrde båt av Ånedinlinjen, och cirka 300 personer åkte med ”döv båt” till Gotland.
Ungefär 1980 övertog dövföreningarna i resp. region ansvaret.

Stockholm har haft Dövas Dag under åren;
1974, 1984, 1986, 1989, 1996, 1998, 2002, 2012 och nu 2018!

Ni som kommer nu på fredag, vi ses!