Han var döpt till Frithiof men kallades även Fritijof. Han föddes i Eskilstuna den 20 juli 1835 och dog i Stockholm den 25 januari 1890. Han var en av föreningens tre grundare. Han gick på Allmänna Institutet för dövstumma och blinda som idag heter Manillaskolan.
Han var dövlärare på Tysta Skolan under åren 1860-1882. Han brann även för att alla döva ska få möjlighet att utbilda sig, samt att alla ska få tillgång till socialt umgänge på en gemensam plats.

Frithiof var ute på tre månaders resa sommaren 1863 runtom i Tyskland. Han kom i kontakt med många döva, bland annat Edvard Fürstenberg, som länge hade varit centralgestalt i den tyska dövrörelsen och bildat Tysklands första dövförening i Berlin 1848.

Han fick då information om syftet och hur dövföreningen i Berlin arbetade samt föreningens stadgar som han tog med till Sverige.

Fritiof har också suttit i styrelsen i många år från då SDF bildades. Han var också på sin tid en framstående figurmålare. Vid föreningens 150 års-jubileum på stadshuset den 3 maj 2018 fick han utmärkelsen hedersmedlem postumt för sina insatser.