Maria Forsell, fd. Hamberg föddes i Hullingsmåla den 25 september 1856.
Hon föddes in i en stor familj med 10 systrar och två bröder och döva föräldrar. De flesta av syskonen var också döva. Maria var gift med August Forsell, även döv. Familjen flyttade först till Örebro, sen vidare till Stockholm. Hon jobbade som linne- och klädnadssömmerska. Maria kom tidigt kontakt med Stockholms Dövas Förening och har varit styrelseledamot.
År 1896 grundade Maria tillsammans med Emma Anstrin Dövas Kvinnoförening i Stockholm.
Maria satt även med kvinnoföreningens styrelse i 40 år (1896-1936) som kassör.
Forsell startade även Föreningen för dövstumhemmet 1908, som drev små ålderdomshem för döva i olika lägenheter i Stockholm och köpte även senare en villa med plats för 20 äldre.
Maria Forsell blev hedersledamot hos SDF år 1928. Maria Forsell avled 7 augusti 1938 och blev 81 år.