Vilma Renner (född Karlsson) föddes 15 juni år 1892. Vilma gifte sig med Ernest Renner.
Vilma var väldigt aktiv i Stockholms Dövas Förening som styrelsemedlem och som föreläsare samt ledde syaftnar. Hon blev vice ordförande 1927 och var andra kvinnlig vice ordförande inom föreningen.
Hon representerade också Svenska dövstumskongressen sthlm 1932 (SDR), enda kvinna av SDF:s representanter det året. Vilma Renner fick föreningens utmärkelse hederledamot år 1953.
Vilma Renner avled 23 september 1968, 76 år gammal.