Lite bakgrund om SDF:s första teckenspråkskurs som skedde år 1964, under årets verksamhetsberättelse stod det då att en ”åtbördskurs har hållits i föreningslokalen för blivande dövlärare och föräldrar till döva barn.”
Samma mening upprepas året därpå, liksom 1966, men då med tillägget att kursen har letts av Elsa Fondelius. Sannolikt ledde hon alla dessa tre åren.

Under hösten 1985 anställde SDF två teckenspråkslärare, i drygt 10 år hade föreningen teckenspråkslärare anställda.
Föreningen har bland annat en rad special inriktade teckenspråkskurser t ex till för personal i Pilträdet, hemvägledare, förskolelärare, för personal vid gruppboenden och kurser i svenskt teckenspråk. Under 90-talet var föreningen aktiv med att ordna kurser för döva föräldrar med hörande barn.

År 1990 startade SDF i samarbete med tolkcentralen och landstinget en 35-veckorskurs i teckenspråk för 10 personer som förberedelse till tolkutbildningen.
Detta samarbetet ledde till så att intensivkurserna i teckenspråk 1993 överlämnades till Edsvikens vårdgymnasium. Därmed är dövföreningens intensivaste period som teckenspråksutbildare förbi.