SDF är jättestolta över föreningens medlemstidning, Teckentydaren – TT. TT är en av föreningens viktigaste informationskanal. År 1952 utkom första nummer av TT, med Osvald Dahlgren, Ingrid Norbäck och Yerker Andersson i redaktionen. Nummer 2 kom 2 år senare, och höll fram till 1962 då blev det paus fram till 1970. Då hade SDF anställd personal som gjorde arbetet. Under 70-talet var det bl.a ombudsmannen Börje Edwall och hans assistent Inger Persson.

1979 flyttade föreningen in Dövas Hus, passade TT att förnya tidningens profil vid år 1980 av bl.a Lars Wallin. Omslagsbild på tidningen, Dövas Hus, var tecknat av Henry Johansson. Tidningen hade t ex en fast redigering med kalendarium och sidor för ungdomsklubben, idrottsklubben, pensionärsföreningen och övriga klubbar och sektioner. En skicklig illustratör, Harriet Svärd, har ritat flera illustratörer till TT. Hon gjorde flera fyndiga och komiska illustrationer till varje nummer av TT i flera år. Nu idag består TT av en redaktion med kanslipersonal, styrelsemedlem och medlem.