Redan vid starten, då dövföreningen bildades, hade man livliga och viktiga förbindelser med döva ute i Europa. Föreningen deltog med i den första allmänna döfstumkongressen i Berlin 1873. 1884 hölls den sjätte internationella kongressen för döfstumma i Stockholm, med Albert Berg som president. Det var ett stort evenemang för Sveriges döva.