Ny stadgar 1871 som innebar ökning av antal styrelsemedlemmar inom SDF, innebär att det skulle vara en ordförande och 10 ledamöter hade då formuleringen ”af hvilka 4 böra vara fruntimmer” Det var en ovanlig bestämmelse under denna tid. Med tanke på att kvinnorna fick rösträtt i Sverige 1921.
Vi kallar det för kvotering idag.
1885 hade SDF en sektion för kvinnor.
Dövas Kvinnoförening i Stockholm (De Döfvstummas Kvinnoförening i Stockholm) bildades 23 februari 1896.
De enda föreningar för kvinnor som fanns i Sverige vid denna tid var Fredrika Bremerförbundet (bildat 1884) och Kristliga föreningen för unga kvinnor KFUK (bildat 1885).