Ett av föreningens tidigaste arrangemang var kyrkofesterna, då döva i hela landet inbjöds till gemensam gudstjänst med nattvard i Stockholm, följd av fest och föreningsmöte. Detta var innan det fanns dövpräster. Kyrkofesterna var välbesökta, men det fanns dövlärare som hade moraliska betänkligheter mot att så många döva av båda könen samlades i huvudstaden.