SDF bildades som Döfstumme-Föreningen i Stockholm och man kunde notera att e hade fallit bort i stadgarna från 1874 och det stod då Döfstum-Föreningen i Stockholm. From 1885 saknades bindestrecket och föreningen hette då DöfstumFöreningen i Stockholm.
1914 ändrades återigen namnet till DövstumFöreningen i Stockholm.
1951 ändrade återigen föreningen namnet efter omröstningen av 3 olika alternativ under året 1950 och det blev Stockholms Dövas Förening. Det var på grund av att SDR kongressen 1949 beslöt att slopa ordet stum då det var missvisande och obefogat.
Logon DF (Bild) kom fram 1921 och det är oklart vem och när det ritades av.
Dagens logo (bild) kom fram 1954 i samband med ett diplom till de som varit medlemmar i över 40 år och det ritades av Einar Blomquist.