Första året 1868 hade Stockholms Dövas Förening 27 medlemmar varav 5 hörande.
Antalet medlemmar ökade nästan varje år fram till 1890 och då var det 776 medlemmar varav 121 hörande.
Hörande medlemmar ökade även fram till 1884 och då var det 173 till antalet och sen sjönk antalet till runt 120 hörande medlemmar år 1890 och sjönk ännu mer fram till 1900 och då var det 59 hörande medlemmar och 1921 noterades det lägst antal hörande medlemmar som var 7.
Från och med 1940 fram till 1970 var det cirka 20-30 medlemmar som var hörande.
Därefter exploderade antalet och var mellan 200 och 370 hörande ända fram till idag.
SDF tappade cirka 100 medlemmar under perioden 1890-1892 men fick under perioden 1892 och 1895 stor tillväxt och var då 822 medlemmar. Därefter var det stor tapp på cirka 600 medlemmarunder perioden 1895 och 1904 på grund av övergång till flera nya lokalföreningar innebär att SDF tappade medlemmar som bodde i landsorten.
Antalet höll sig ungefär likadant fram till 1942 då började det öka fram till 1946 och då var det 349 medlemmar på grund av flera inflyttade till Stockholm samt inköp av Solbacken.
Efter 1970 exploderade det i antal från 436 till 1004 medlemmar år 1982 på grund av flera hörande medlemmar samt större aktivitetsutbud och service till medlemmar.
SDF noterade sin största medlemsantal år 1999 med 1162 medlemmar.
2017 hade SDF 1086 medlemmar varav 239 hörande.