I samband med jubileumsåret 2018 kommer vi Stockholms Dövas Förening att varje måndag framöver i årets alla veckor uppmärksamma föreningens 150 årsjubileum genom att publicera berättelser på både svenskt teckenspråk och svenska utifrån föreningens långa och fantastiska historia som Sveriges äldsta dövförening och Sveriges äldsta funktionshindersförening som bildades 3 maj 1868.
Det kommer innehålla många spännande berättelser om olika händelser och milstolpar från historien. Det för att ni medlemmar och ni andra intresserade kan få veta mer om föreningens historia. Ni kan se alla filmer och texter i hastagget #minnsdusdf och på vårt jubileumshemsida www.sdf150.se.
Följ oss genom året!

#minnsduSDF
#SDF150